À quoi servent les ordinateurs les plus puissants au monde ? Un exemple en cardiologie - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Access content directly
Journal Articles The Conversation France Year : 2022

À quoi servent les ordinateurs les plus puissants au monde ? Un exemple en cardiologie

Abstract

Cardiac arrhythmia affect millions of people and cause 300 000 deaths each year in Europe. Their mechanisms are studied by numerical simulation but require computations at an unprecedented scale. The human heart has about 10 billion cells, each equipped with roughly a million ion channels, able to change their behaviour in less than a nanosecond. Computations at this level require a computational power that exceeds by far the capacities of present-day computers. In this article we outline future exascale supercomputers will help cardiac research.
Les arythmies cardiaques touchent des millions de personnes et provoquent 300 000 morts chaque année en Europe. Leurs mécanismes sont étudiés par simulation numérique mais nécessitent des calculs à une échelle encore jamais atteinte. En effet, le cœur humain comporte 10 milliards de cellules, chacune équipée d’un million de canaux ioniques capables de changer leur comportement en moins d’une nanoseconde. Faire des calculs au niveau de ces canaux représente une force de calculs dépassant de loin les capacités de calculs des ordinateurs actuels.
Hartritmestoornissen raken miljoenen mensen en veroorzaken zo'n 300 000 sterfgevallen per jaar in Europa. De onderliggende mechanismen worden onder andere bestudeerd doormiddel van computersimulaties, maar daarvoor zijn berekeningen nodig op een schaal die nog niet eerder is bereikt. Een menselijk hart bevat 10 miljard cellen, elk voorzien van een miljoen ionkanalen, die in staat zijn hun gedrag te veranderen in minder dan een nanoseconde. Simulaties op dit nivo vereisen een veel grotere rekenkracht dan nu beschikbaar is. In dit artikel beschrijven we hoe toekomstige exascalaire supercomputers het hartonderzoek verder kunnen helpen.
No file

Dates and versions

hal-03939093 , version 1 (14-01-2023)

Identifiers

  • HAL Id : hal-03939093 , version 1

Cite

Emmanuelle Saillard, Mark Potse. À quoi servent les ordinateurs les plus puissants au monde ? Un exemple en cardiologie. The Conversation France, 2022. ⟨hal-03939093⟩
63 View
0 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More