Prawo jako narzędzie kontroli społecznej - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Access content directly
Book Sections Year : 2010

Law as an Instrument of Social Control

Prawo jako narzędzie kontroli społecznej

Abstract

This chapter presents a theoretical analysis of the relationship between law and the social control which involves examining how a law as an instrument of social control determines attitudes toward law.
Rozdział prezentuje teoretyczna analizę relacji zachodzącej między prawem a kontrolą społeczną przedstawiając w jaki sposób prawo jako narzędzie kontroli społecznej określa nastawienia wobec prawa.
Fichier principal
Vignette du fichier
Prawo_jako_narzedzie_kontroli_spolecznej.pdf (857.5 Ko) Télécharger le fichier
Origin : Publisher files allowed on an open archive

Dates and versions

hal-01105171 , version 1 (19-01-2015)

Licence

Attribution

Identifiers

Cite

Tomasz Burdzik. Prawo jako narzędzie kontroli społecznej. Eugeniusz Moczuk; Beata Sagan. III Forum Socjologów Prawa „Prawo i ład społeczny”, pp.63-72, 2010, ⟨10.6084/m9.figshare.1291032⟩. ⟨hal-01105171⟩
269 View
1872 Download

Altmetric

Share

Gmail Facebook Twitter LinkedIn More