De Toekomst Van Het Hoorcollege - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Access content directly
Journal Articles I/O ICT Onderzoek Year : 2012
No file

Dates and versions

hal-00756855 , version 1 (23-11-2012)

Identifiers

  • HAL Id : hal-00756855 , version 1

Cite

Paul Klint. De Toekomst Van Het Hoorcollege. I/O ICT Onderzoek, 2012, 9 (3), pp.19 - 19. ⟨hal-00756855⟩

Collections

INRIA INRIA2
62 View
0 Download

Share

Gmail Facebook X LinkedIn More